Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τα κάτωθι σεμινάρια

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη χορήγηση, ερμηνεία και θεραπευτικό σχεδιασμό της Συστοιχίας Δοκιμασιών Γλωσσικής Ανάπτυξης για παιδιά, στην Ελληνική Γλώσσα

-Θεσσαλονίκη 20 & 21 Απριλίου 2019
-Αθήνα,10 &11 Νοεμβρίου 2018
-Αθήνα, 06 & 07 Φεβρουαρίου 2016
-Αθήνα, 20 & 21 Ιουνίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

Παρουσίαση ειδικής μεθοδολογίας διδακτικής της Γραμματικής βασισμένη στο βιβλίο


«Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ»
-Αθήνα, Σάββατο 18 Απριλίου 2015